Ultrazvukový odpudzovač hlodavcov eXvision IPR10, Ultrasonic Strend Pro

25,00 

Ultrazvukový odpudzovač hlodavcov pracuje na princípe vysielania ultrazvukového signálu o frekvencii 22-33 kHz, ktorý je pre hlodavce nepríjemný a opúštajú chránený priestor.

EAN: 8584163017881 Katalógové číslo: ec6bb056a08d Kategórií: , , , , , ,

Ultrazvukový odpudzovač hlodavcov eXvision

 • Zariadenie je určené iba na používanie v interiéri.
 • Napätie/frekvencia: 230 V / 50 Hz
 • Prevádzkové napätie: 9 V
 • Prúd: 130 – 200 mA
 • Dosah: do 550 m2
 • Frekvencný rozsah: 22-33 kHz
 • Rozmery: D 4,72 x Š 3,86 x V 3,7 “,

POUŽITIE

 • Zariadenie je určené iba na používanie v interiéri.
 • Ultrazvukový odpudzovač hlodavcov pracuje na princípe vysielania ultrazvukového signálu o frekvencii 22-33 kHz, ktorý je pre hlodavce nepríjemný a opúšťajú chránený priestor.
 • 4 funkcie plašenia

TECHNICKÉ PARAMETRE

 • NAPÄTIE / FREKVENCIA 230 V / 50 Hz
 • PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE 9 V
 • PRÚD 130 – 200 mA
 • DOSAH do 550 m2
 • FREKVENČNÝ ROZSAH 22-33 kHz
 • ROZMERY (D x Š x V) 4,72 x 3,86 x 3,7 “

Ultrazvukový odpudzovač hlodavcov eXvision IPR10, Ultrasonic Strend Pro

ČASTI VÝROBKU / PREVÁDZKA

 • V miestnosti, kde existuje podozrenie na aktivitu hlodavcov pripojte ultrazvukový odpudzovač hlodavcov
  k zdroju elektrickej energie zastrčením zástrčky do elektrickej zásuvky.
 • Pred zastrčením zástrčky do elektrickej zásuvky skontrolujte, či hodnota napätia v zásuvke zodpovedá
  hodnote uvedenej na štítku zariadenia.
 • Ultrazvukový odpudzovač hlodavcov umiestnite tak aby reproduktory smerovali do časti miestnosti
  s predpokladaním výskytom hlodavcov.
 • Zvoľte si prevádzkový režim.
 • Z pracovného priestoru odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli zabraňovať v šírení ultrazvuku.
 • V prípade potreby použite viac zariadení pre efektívnejšiu ochranu.
 • Počas prevádzky zariadenie nezakrývajte!

Voľba pracovného režimu – K dispozícií sú 4 prevádzkové režimy (TEST, ULTRA, TRANS, DUO).

 1. TEST – Po zvolení tohto režimu bude ukazovateľ frekvencie svietiť na červeno. Zariadenie bude bzučať aby
  vás upozornilo, že je pripravené na použitie. Nepoužívajte tento režim.
 2. ULTRA – Po zvolení tohto režimu bude na ukazovateli frekvencie svietiť červená LED dióda. Frekvencia
  ultrazvukového signálu sa bude automaticky meniť v rozmedzí 22-33 kHz. Premenlivý ultrazvukový signál
  bude vysielaní z reproduktorov.
 3. TRANS – Po zvolení tohto režimu bude na ukazovateli frekvencie blikať zelená LED dióda. Frekvencia
  ultrazvukového signálu bude ustálená medzi 23,5-24,5 kHz. Pomocou prepínača nastavte intenzitu.
  Ustálený ultrazvukový signál bude vysielaní z reproduktorov.
 4. DUO – Po zvolení tohto režimu budú režimy ULTRA a TRANS pracovať súčasne. Premenlivá frekvencia
  ultrazvuku je navrhnutá tak, aby si hlodavce nikdy nezvykli na určitú frekvenciu.

ÚDRŽBA

 • Pred začatím akejkoľvek kontroly alebo údržby, zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku z elektrickej
  zásuvky.
 • Na čistenie použite mäkkú handričku v prípade potreby handričku navlhčite v mydlovej vode. Nikdy
  nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá ako je benzín, alkohol, čpavok a pod.! Tieto rozpúšťadlá
  môžu poškodiť plastové časti výrobku.
Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore