PROTECT larvicídne tablety proti komárom

4,30 

PROTECT larvicídne tablety proti komárom

EAN: 5997378730842 Katalógové číslo: KS-11105 Kategórií: , , , , , ,

PROTECT larvicídne tablety proti komárom

Zabezpečte si príjemný pobyt vo vašej záhrade, terase či na dvore bez nepríjemného a zdravie ohrozujúceho bzučania. Informujte sa vo vašich najbližších agro predajniach.
Larvicídne tablety proti komárom, ktoré po vsypaní do stojatej vody bránia larvám komárov vo vývoji a tie následne uhynú, takže nedochádza k ich nekontrolovateľnému výskytu.

Prečo sa brániť proti komárom?

Chránime sa pred komármi, ktoré sa množia od jari do jesene, pretože:
a) Ich bodnutie je mimoriadne nepríjemné a často bolestivé. Svojou prítomnosťou
významne zhoršujú kvalitu života, ovplyvňujú náš relax, naše pobyty v záhrade i v
prírode.
b) Sú pôvodcom mnohých chorôb a nie je náhoda, že sa považujú za škodcov verejného
zdravia.

Ako sa môžete chrániť pred komármi?

Existuje mnoho spôsobov, ako sa brániť. Najčastejšou ochranou je letecká ochrana postrekom
alebo pozemná formou hmly. Najbežnejšie používaným insekticídom je syntetický
deltametrín na báze pyretroidu, ktorého použitie je teraz zakázané a opäť sa bude používať iba
vo výnimočných prípadoch s dočasným povolením.
Podstata biologickej eradikácie spočíva v tom, že jej cieľom nie je likvidácia už dospelých vyvinutých
komárov, ale spôsobuje nezvratné zmeny vo vývoji mladých komárov v larválnom štádiu, čo vedie k
ich usmrteniu skôr, než sa vyvinú v dospelé jedince.
Toto riešenie je oveľa účelnejšie, pretože má malý vplyv na životné prostredie, je možné
presnejšie preskúmať miesta rozmnožovania, je možné ho cielene aplikovať a ošetrenie môžu
vykonávať aj miestni obyvatelia.

Ako znížiť inváziu komárov?

Rozpoznaním a poznávaním miest rozmnožovania a zameraním sa na miesta liahnutia
komárov môžeme výrazne znížiť vývoj lariev na dospelých, v neposlednom rade znížením
možnosti znášania ďalších vajíčok.
Použitím nami navrhovanej účinnej látky, S-metoprénu, možno prerušiť cyklický proces,
ktorý umožňuje tvorbu čoraz viac populácií komárov.
Aké choroby môžu komáre spôsobiť?
Na svete existuje asi 3 200 druhov komárov, z toho okolo 50 druhov na Slovensku.
Vzhľadom na globálne otepľovanie sa na územie Európy presúvajú komáre pôvodne
vyskytujúce sa v Ázii a Afrike. Ide napr. o komára tigrovaného (Aedes albopictus), ktorého
výskyt sa potvrdil aj na Slovensku. Objavili sa u nás aj komáre, ktoré spôsobujú veľmi vážne,
často smrteľné choroby. Nebezpečný je najmä druh komára Aedes aegypti, ktorý je
hlavným prenášačom arbovírusu žltej zimnice, vírusu Zika, horúčky dengue a ďalších
horúčkovitých ochorení. Komáre prenášajú aj dirofilariózu (aj na Slovensku), spôsobenú
červami rodu Dirofilaria. Ako prenášačmi chorôb môžu slúžiť aj iné rody, napríklad vtáčiu
maláriu bežne prenášajú komáre rodu Culex. Rod Culex, živiaci sa hlavne vtáčou krvou,
roznáša aj Západonílsky vírus. Hrozbou do budúcna u nás je aj mnoho ďalších predtým
neexistujúcich druhov, ktorých miesta kladenia a hniezdenia sa môžu líšiť od tých tradičných,
ktoré sa typicky vyvíjali pozdĺž veľkých riek a jazier. Existujú druhy, ktoré uprednostňujú

hlbšie tečúce vody, zatiaľ čo iné majú radi rýchlo sa otepľujúce kaluže, vody vysoké jeden až
dva palce a ľahké.

Ktoré miesta sa môžu stať miestami na liahnutie a množenie komárov?

 • riečne nivy
 • vodné toky lesov a polí
 • drenážne kanály
 • zavlažovacie kanály a ich tŕstie
 • prírodné povodia dažďovej vody
 • umelé zachytávanie dažďovej vody
 • záhradné sudy, vane, nádoby na zachytávanie dažďovej vody
 • zle postavené odvodňovacie kanály budovy
 • záhradné jazierka (bez ohľadu na veľkosť)
 • kvetináče, tácky
 • cintorínske kvetináče
 • stromy
 • pneumatiky
 • čokoľvek, v čom sa nachádza voda

Pre použitie v domácnosti je najdôležitejšie ošetrenie kolektorov dažďovej vody v domoch
tabletou na kontrolu lariev komárov. Pretože produkt musí byť aplikovaný špeciálne na
miesta odchytu dažďovej vody, nie je potrebné sa obávať, že sa produkt dostane na miesta
(napr. živé vody), kde ho nemožno cielene aplikovať.

Prečo tabletka?

Hlavne preto, že je veľmi ľahko použiteľná. Nie je nebezpečná pre ľudí a zvieratá, mala by sa
však používať a skladovať s patričnou opatrnosťou. V záhrade sa takto upravená voda môže
používať, ale polievanie plodín sa neodporúča.
Tableta je dostupná v baleniach po 10 x 0,5 gramu, ktoré sa dajú použiť s rôznymi
množstvami vody. Jednoduché a rýchle použitie. Môže byť použitá v súkromných aj
verejných priestoroch.
Miestni obyvatelia lepšie poznajú terén, ktorý obývali a formovali, a rýchlo spoznávajú
hniezdiská rôznych komárov. Na rozdiel od leteckého postreku alebo úpravy okolia vôd
prízemnou hmlou je tableta zameraná lokálne na miesto rozmnožovania a nepokrýva celé
prostredie.

Ako často by sme mali tablety užívať?

Spravidla každé štyri týždne. To však môže závisieť od počasia (komáre sa vyvíjajú rýchlejšie
pri veľmi vysokých horúčavách), stavu kontaminácie vody a veľkosti populácie.
Prítomnosť lariev komárov vo vodných priestoroch sa dá ľahko regulovať, pretože aj keď sú
larvy zvyčajne na dne alebo hlbšie vo vode, niekedy musia plávať na povrch, aby získali
vzduch. Tento pohyb hore a dole je vo vodách zreteľne viditeľný.

Je tabletka nejako škodlivá?

Ako s každou chemickou látkou, aj bez ohľadu na to, či je vo forme tabliet, by sa s ňou malo
zaobchádzať s náležitou opatrnosťou. Z tohto dôvodu by sa tableta odpudzujúca komáre mala
tiež skladovať a používať v súlade s pokynmi. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste,
mimo dosahu detí, domácich zvierat a hospodárskych zvierat. Zvyšná tableta by mala byť po
použití zapečatená.
Tableta obsahuje 0,5% účinnej látky S-metoprén. Táto účinná látka nie je toxická látka, je
však potrebné dodržiavať obvyklé preventívne opatrenia. Ošetrenie živých vôd touto látkou je
však zakázané.

Proti ktorým druhom komárov je tableta účinná?

Tableta sa môže použiť proti prakticky všetkým druhom komárov, pretože z hľadiska
mechanizmu účinku je zameraná na určité štádiá vývoja komárov, ktoré zahŕňajú úplnú
transformáciu a nakoniec bránia úplnému vývoju. Proti komárom uvedeným na štítku
produktu. Účinnosť produktu sa tiež preukázala experimentálne počas postupu autorizácie.
Tableta nie je tak účinná v silne znečistenej vode, preto sa v takýchto oblastiach odporúčajú
vyššie dávky.

Po ošetrení tabletou stále uvidíte, ako sa vo vodách pohybujú larvy. To neznamená, že tableta
je neúčinná, začnú sa uskutočňovať iba procesy, ktoré zostanú pre naše oko neviditeľné. Je to
preto, lebo účinná látka nemá priamy účinok na usmrcovanie, ale bráni tvorbe dospelých
komárov z lariev, ktoré nakoniec uhynú.

Návod na  použitie:

Voľne dostupné balenie 0,5g tableta  pre konečného spotrebiteľa: prípravok je určený na použitie pre ochranu takých stojatých vôd, kde je pravdepodobná možnosť liahnutia komárov. Jeho aplikácia nie je určená do pitných vôd, okrasných jazierok či rybníčkov.

Ošetriteľné vodné zásobníky: vodotesné záhradné zásobníky / nádrže s odtokom, nádrže na dažďovú vodu napr. sudy.

Dávkovanie: 0,5 gramová tableta / 200-500 litrov vody v závislosti od kvality vody

Tableta začne uvoľňovať účinnú látku ako náhle sa dostane do styku s vodou, preto dbajte o to aby sa úplne ponorila do vody. Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti počas obdobia liahnutia komárov (apríl – október) opakujte aplikáciu aspoň raz mesačne. Objem vody ošetrený tabletou je možné následne použiť na polievanie pôdy, trávnika, dvora, prípadne parku. Na polievanie jedlých rastlín ako zeleniny, byliniek  nevhodné.

            

 

Kvalita vody Dávka
čistá 1 ks tablety/300-400 litrov vody
znečistená 1 ks tablety/150-200 litrov vody
silno znečistená 1 ks tablety/20-30 litrov vody

Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku .

Nákupný košík
Návrat hore