Pasca na hmyz, elektrická, do zásuvky Strend Pro

7,40 

Elektrická pasca na hmyz

Tento výrobok je určený na likvidáciu múch, komárov, malého lietajúceho hmyzu, ktorý je priťahovaný UV svetlom do vysokého napätia.
Napájanie 230 V/50 Hz
Príkon 0,7 W
Rozmery 105x65x90 mm

EAN: 8585023337415|8585023337415 Katalógové číslo: 2170882 Kategórií: , , , , , , , , ,

Elektrická pasca na hmyz

Pokyny
Pred použitím produktu si pozorne prečítajte pokyny nižšie. Uschovajte si ich.
Táto visiaca lampa na hmyz sa napája do zdroja elektriny. UV žiarovka priťahuje hmyz do mriežky, ktorá je pod elektrickým napätím. Pri kontakte s mriežkou hmyz uhynie.

Následne mŕtvy hmyz spadne do vyberateľnej tácky, čo robí čistenie produktu ľahké a pohodlné.

Pred prvým použitím produktu ho vyberte z balenia a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je produkt
poškodený, NEPOUŽÍVAJTE HO.

Zvoľte vhodné miesto pre umiestnenie visiacej lampy.

TENTO PRODUKT JE URČENÝ LEN NA VNÚTORNE POUŽITIE.

Ak máte pochybnosti o umiestnení produktu, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, ktorý Vám pomôže s umiestnením produktu.

Umiestnenie
Produkt neumiestňujte na také miesto, kde môže dôjsť k zakrytiu lampy nábytkom, záclonami, atď. Produkt neumiestňujte nad alebo neďaleko ohrievačov alebo iných zdrojov tepla.

Lampa funguje najlepšie v noci, kedy nedochádza k rušení UV lampy slnečnými lúčmi.

Produkt neumiestňujte do smeru prievanu alebo blízko iných zdrojov svetla (napr. iných lámp/svietidiel)

Ak nie ste spokojný s efektivitou produktu, skúste ho premiestniť na iné miesto.

Ako produkt používať

Tento produkt je predmontovaný a pripravený na použitie.
Po určení umiestnenia produkt jednoducho zasuniete do zdroja elektriny a zapnite.

Po zapnutí sa UV lampa rozsvieti a mriežkou prejde elektricky náboj.

Ak potrebujete produkt premiestniť, vypnite ho a odpojte zo zdroja elektriny. Počkajte 15 minút pred premiestnením lampy.

VAROVANIA:

  • Lampu používajte iba na prácu, na ktorú je určená (zabíjanie hmyzu).
  • Ak je produkt poškodený, okamžite ho vypnite.
  • Produkt nepoužívajte v mokrom alebo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni, vonku).
  • Produkt neponárajte do vody a udržujte ho mimo dosahu detí. Lampa nie je hračka.
  • Produkt udržujte mimo dosahu ohňa alebo iných zdrojov tepla.
  • Nikdy sa nedotýkajte (rukou ani vodivým materiálom) vnútornej kovovej mriežky lampy, keďže je pod
    napätím a môže spôsobiť elektrický šok.
  • Po vypnutí produktu počkajte 15 minút pred ďalšou manipuláciou s lampou.
Škodca

, , , ,

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore