Prírodný atraktant na muchy Kyzone Fly catcher 50g

2,80 

Kyzone Fly Catcher je vysoko účinná prírodná monitorovacia náplň na muchy, navrhnutá tak, aby poskytovala efektívne riešenie na kontrolu múch bez použitia chemikálií.

Kyzone Fly Catcher je vysoko účinná prírodná monitorovacia náplň na muchy, navrhnutá tak, aby poskytovala efektívne riešenie na kontrolu múch bez použitia chemikálií. Tento produkt je ideálny pre použitie v záhradách, na terasách, farmách a iných vonkajších priestoroch.

Hlavné vlastnosti:

 • 100% prírodná: Náplň je vyrobená z rybej múčky a rybieho oleja, čím sa zabezpečuje ekologická a bezpečná metóda kontroly múch.
 • Ekonomický produkt: Bez jedov a chemikálií, čo je bezpečné pre ľudí a domáce zvieratá.
 • Vysoká účinnosť: Prírodná náplň začne účinkovať v priebehu niekoľkých dní a jej účinok trvá 6-8 týždňov.

Návod na použitie:

 1. Vysypte produkt z obalu do nádoby Fly Catcher.
 2. Pridajte vodu do ¾ nádoby a dôkladne rozmiešajte.
 3. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcou.

Bezpečnostné opatrenia:

 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s pokožkou postihnuté miesto umyte vodou a mydlom.
 • V prípade úniku tekutiny dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou. Aby ste predišli vzniku fľakov, okamžite si vyzlečte kontaminované oblečenie a vyperte ho.
 • Národné toxikologické informačné centrum: +421 (0)2 547 741 66 (nonstop konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách).

Technické údaje:

 • Hmotnosť: 50 g
 • Zloženie: Rybia múčka a rybí olej

Skladovanie:

Skladujte v originálnom balení pri teplote od 0 do 40 °C.

Kyzone Fly Catcher poskytuje efektívne a ekologické riešenie pre kontrolu múch, čím zabezpečuje čisté a bezpečné prostredie pre vás a vaše okolie.

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore