Plašič vtákov a holubov ISOTRONIC 70628

25,50 

Plašič vtákov a holubov používa ultra vysoké intervalové tóny na udržanie nepríjemných škodcov ďalej od domu, záhrady, garáže, stodoly, podkrovia alebo záhrady.

EAN: 4260286836526 Katalógové číslo: 70628 Kategórií: , , , , ,

Plašič vtákov a holubov na batérky ISOTRONIC 70628

Plašič používa ultra vysoké intervalové tóny na udržanie nepríjemných škodcov ďalej od domu, záhrady, garáže, stodoly, podkrovia alebo záhrady. Okamžite pripravené na použitie, nie je potrebné žiadne externé napájanie ani pripojenie k elektrickej sieti.

Integrované intervalové prepínanie na približne 30 sekúnd zabráni zvieratám v zvyknutí si na zvuk. Namiesto ťažkopádnej kabeláže je možné tento nový typ zariadenia okamžite použiť na všetkých možných miestach bez externého pripojenia.

6xAAA batérky (sú súčasťou balenia)

Chránená oblasť: 40 m²

Popis produktu

Inovatívna mobilná ochrana pred holubmi a vtákmi. Batériové, mobilné a vysoko efektívne zariadenie. Pre ochranu pred holubmi a iným vtáctvom vo vašom prostredí. Zariadenie udržuje nechcené vtáctvo v dostatočnej vzdialenosti od vášho domu, záhrady, sadu, garáže, stodoly, chalupy a iných exteriérových plôch. Okamžite pripravené na použitie, napájané z batérii a bez zložitej montáže. Integrované 30-sekundové intervalové prepínanie zabraňuje tomu, aby si holuby / vtáky zvykli na zvuk.

Zariadenie môžete pripevniť sťahovacími páskami alebo so skrutkami. V závislosti od batérie trvalá prevádzka najmenej 12 mesiacov.

Vybrali ste si elektronický odpudzovač zvierat, pretože chcete vyhnať nežiaduce zvieratá bez použitia chemikálií a ekologickým a priateľským spôsobom. Ak chcete zvieratá odpudiť a udržiavať ich natrvalo mimo, musí zariadenie pracovať nepretržite a možno budete potrebovať trpezlivosť. Naše prístroje pracujú s premenlivými frekvenciami , ktoré bránia zvyknúť si na hluk a rušia, ale neubližujú zvieratám. Môže preto trvať až 3 týždne, kým zvieratá opustia svoje známe prostredie a hľadajú iné miesto. Rôzne druhy zvierat reagujú odlišne, môžu to byť tiež rozdiely v rámci rovnakého druhu v závislosti od rasy, veku a veľkosti, ale všetky z nich sa budú trápiť so svojimi životnými návykmi a skôr či neskôr z oblasti odídu.

Prevádzkový režim

Nová vylepšená technológia pre minimálnu spotrebu energie. Zariadenie vydáva vysokofrekvenčné zvuky trvajúce 5 sekúnd v 30-sekundových intervaloch. tieto zvuky, ktoré sú pre ľudské ucho ťažko vnímateľné, držia holuby a vtákov ďaleko od záhrady a iného chráneného prostredia.

Uvedomte si, že spotrebič sa pravdepodobne spustí v pozastavenom režime a bude potom prepnite do režimu napájania. Nejde o žiadnu technickú poruchu.

Použitie

Do zariadenia vložte batérie. Následne zariadenie pripevnite na požadované miesto, ktoré nie je priamo vystavené nepriaznivému počasiu (dážď, sneh). Zariadenie zapnite tlačidlom do polohy on. Zariadenie je spustené a v plnej prevádzke. Dbajte na to aby zariadenie nebolo ničím prekryté alebo mu nič neclonilo.

Technické dáta

 • Napájanie z batérie: 6 x AAA (mikro články, nie sú súčasťou balenia)
 • Účinný rozsah: cca. 40 m² (v uzavretých miestnostiach)
 • Frekvencia: 12 – 24 kHz +/- 10%, približne 80 dB
 • Výstupná frekvencia: periodická (5 sekúnd zapnutá a 25 sekúnd vypnutá)
 • Displeje: LED indikácia (periodická)
 • Upevňovacie prvky: 4 sťahovacie pásky

Dôležitá poznámka

Normálne prevádzkové napätie tohto prístroja je 9 voltov. Znížené napájanie môže viesť k zníženiu funkčnosti alebo k zvukom a nepretržitému tónu / pulzný tón. Ak sa vysoký tón stane zreteľne počuteľným , skontrolujte napätie na vložených batériách poprípade batérie vymeňte. Prevádzková doba  batérii v dobrom funkčnom stave je približne 12 mesiacov.

Batérie sa počas skladovania samo vybíjajú. Následne môže dôjsť k skráteniu prevádzkovej doby.

Všeobecné informácie

 1. Elektrické zariadenie a tak isto aj obalový materiál držte mimo dosahu detí!
 2. Dbajte na ekologické zneškodnenie nepotrebného výrobku a tak isto aj obalového materiálu!
 3. Výrobok je možné používať iba v súlade s návodom na použitie!
 4. Pretože naše výrobky neustále vyvíjame môže dôjsť k zmenám technických údajov alebo zmene vonkajšieho vzhľadu výrobku !

Bezpečnostné pokyny

 • Dôležité! Za škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie nepreberá zodpovednosť výrobca a ani dovozca! Na poškodenie vzniknuté nesprávnym používaním sa nevzťahuje záruka.
 • Výrobok používajte pripojený na predpísané napätie.
 • V prípade, že je potrebné výrobok opravovať, v každom prípade používajte iba originálne náhradné diely, preto aby ste predišli prípadným vážnym škodám.
 • Skontrolujte, prívodný kábel výrobku(v prípade že je súčasťou produktu), v prípade že je poškodený nepoužívajte ho! Obráťte sa na servis prípadne na predajcu, ktorý Vám pomôžu zaobstarať originálny nepoškodený napájací kábel.
 • Opravy, údržbu napr. výmenu poistiek a pod., môže vykonávať iba odborník s potrebným vzdelaním a skúsenosťami.
 • Pozor! Za škody spôsobené nesprávnym pripojením alebo prevádzkou výrobca a ani dovozca nepreberá zodpovednosť!
 • Pred vložením výrobku do sieťovej zásuvky sa ubezpečte o tom, že výrobok je kompaktibilný so sieťovým napätím.
 • Používanie tohto výrobku môže znamenať nebezpečenstvo pre také osoby, ktoré sú fyzicky, duševne alebo mentálne hendikepované, alebo pre deti, prípadne pre tých, ktorý nemajú skúsenosti a dostatočné vedomosti ohľadom používania tohto výrobku. Výrobok používajte iba v prítomnosti osôb, ktoré sú spôsobilé zodpovedať za ich bezpečnosť.
 • Výrobok nie je hračka, preto ho držte mimo dosah detí, respektíve nenechajte deti bez dohľadu!

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, chyby materiálu a na náklady na odstránenie týchto chýb. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.

Záruka sa vzťahuje iba na kompletný výrobok v zodpovedajúcom stave. V prípade ak bol výrobok upravovaný, rozoberaný alebo bolo do neho inak zasahované záruka stráca platnosť.

Za škody spôsobené nevhodným použitím výrobca a ani dovozca nepreberá zodpovednosť. Zvlášť nie v tom prípade, ak sa dokáže, že výrobok alebo jeho časti boli modifikované, upravené alebo opravené bez použitia originálnych náhradných dielov, alebo ak škody vzniknú z nedbalosti či úmyselnému poškodeniu výrobku.

Ochrana životného prostredia

Ak je výrobok neopraviteľne poškodený, alebo skončila jeho životnosť, je zakázané vhodiť ho do komunálneho odpadu. Prosíme, vyhľadajte miesto pre zber elektronického odpadu a tam nechajte nepotrebný výrobok.

Značky a piktogramy na výrobku, balení a v návode na použitie Vás na to upozorňujú. Materiály použité na výrobu sú recyklovateľné, podľa jednotlivých označení. Recykláciou starého výrobku významne prispejete k ochrane životného prostredia.

Napájanie

Výrobca

Nákupný košík
Scroll to Top