Odpudzovač myší a potkanov s LED lampou ISOTRONIC 70500

25,90 

Inovatívny odpudzovač myší a potkanov ISOTRONIC 70500 patrí medzi jeden z najlepších produktov firmy ISOTRONIC.

EAN: 4260286381231 Katalógové číslo: 70500 Kategórií: , , , , ,

Odpudzovač myší a potkanov s LED lampou ISOTRONIC 70500

S týmto zariadením získate moderný odpudzovač zvierat. Zariadenie generuje frekvenciu vo frekvenčnom rozsahu 12 – 23 kHz. Špeciálne generované zvukové frekvencie majú optimálny efektívny rozsah približne 30 m² v miestnostiach a polomer 6 m vonku. Keďže zvukové frekvencie sú neznesiteľné zvieratá, vyhýbajú sa regiónu. Oblasti použitia sú v sektore voľného času, ako je pešia turistika, trekking, cyklistické výlety, rybolov, poľovníctvo, jazda na kajaku atď., Rovnako ako pre kemping, člny a budovy, kde sa nachádzajú nežiaduce zvieratá. Vyladená elektronika zaručuje stálu funkciu. Integrované LED svetlo pomáha zorientovať sa v mnohých situáciách

Napájanie: 2xAAA (nie sú súčasťou balenia)

Chránená oblasť: 30m²

Popis produktu :

Inovatívne mobilné zariadenie od spoločnosti ISOTRONIC. Batériové, mobilné a vysoko efektívne.

Pre detekciu a maximálne odpudzovanie nežiadúcich hlodavcov z oblastí, kde nie sú žiaduce, napr. na turistiku, rybolov, kempovanie, poľovníctvo a na záhrade, pieskoviská, rybníky alebo v blízkosti automobilov alebo člnov. Univerzálne použitie.

Nebudete sa musieť rozčuľovať nad nežiaducimi návštevami vo vašich priestoroch. Okamžite pripravený na použitie, nie je potrebné žiadne napájanie a žiadna montáž. Toto nové zariadenie od spoločnosti ISOTRONIC je teraz možné bez akýchkoľvek obťažujúcich kabeláží okamžite použiť na všetkých možných miestach. Stačí umiestniť a zapnúť .

Prevádzkový režim :

Nová elektronika znamená minimálnu spotrebu energie. Zariadenie vydáva v intervaloch vysokofrekvenčné zvuky a navyše svetelný signál. Majte na pamäti, že spotrebič sa pravdepodobne spustí v režime móde pauzy a potom sa prepne do režimu signálu. Toto nie je žiadna technická porucha.

Technické dáta :

Napájanie z batérie: 2 x AAA Micro (nie je súčasťou balenia)

Efektívny rozsah: približne. 30 m² vnútri  a vonku s polomerom 6 m

Frekvencia: 12-23 kHz +/- 10%

Ovládanie hlasitosti: nekonečné nastavenie

Svetlo: LED ZAP./VYP

Výmena batérií  :

  1. Odstráňte kryt .
  2. Vyberte staré batérie zo zariadenia.
  3. Vložte nové batérie veľkosti Micro (AAA). Dbajte na to, aby ste dodržali správnu polaritu, ktorá je uvedená na spodnej strane vnútornej časti batérie.
  4. Znova pripevnite kryt plášťa k telu zariadenia.

Všeobecné informácie :

  1. Elektrické spotrebiče, obalový materiál atď. by nemali byť v dosahu detí.
  2. Obaly a opotrebovaný materiál zlikvidujte správne a ekologicky.
  3. Prenášajte iba zariadenie vrátane návodu na obsluhu.
  4. Zmeny konštrukčných a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu neustáleho zlepšovania produktu.

Bezpečnostné inštrukcie :

Dôležité: Na škody spôsobené nedodržaním pokynov na obsluhu sa nevzťahuje záruka. Spoločnosť ISOTRONIC neprijíma nijakú zodpovednosť za akékoľvek následné škody.

Prístroj prevádzkujte iba na určené napätie.

Pri opravách používajte iba originálne náhradné diely, aby nedošlo k ich vážnemu poškodeniu. -Opravy alebo iné práce, napr. výmenu poistky atď. smie vykonávať iba príslušne vyškolený a kvalifikovaný pracovník.

Je potrebné poznamenať, že chyby operátora alebo pripojenia nie sú ovplyvnené spoločnosťou ISOTRONIC a nemôžeme niesť zodpovednosť za škody, ktoré z toho vzniknú. – Vždy skontrolujte, či je prístroj vhodný pre príslušné miesto, kam plánujete ho použiť.

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú  pod dozorom alebo inštruktážou o používaní prístroja osobou  zodpovednou za ich bezpečnosť. – Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Pokyny na likvidáciu batérie:

Batérie podliehajú zákonným ustanoveniam. Po použití sa preto musia vrátiť na miesto predaja alebo na zberné miesto verejných zariadení na zisťovanie škodlivých látok. Batérie sa nikdy nesmú likvidovať ako domový odpad, v žltom vreci alebo iné. Batérie likvidujte, až keď sú úplne vybité v zbernej nádobe na použité batérie, a urobte preventívne opatrenia proti skratu (napr. Maskovaním pólov).

Záruka :

Na toto zariadenie poskytujeme dvojročnú záruku. Záruka zahŕňa opravu všetkých chýb

ktoré neboli spôsobené chybným materiálom alebo výrobnými chybami. Pretože ISOTRONIC nemá žiadny vplyv na správne zostavenie a prevádzku, je zrejmé, že záruka sa vzťahuje iba na úplnosť a správny stav. Spoločnosť ISOTRONIC nepreberá zodpovednosť ani záruku za škody alebo následné škody v súvislosti s týmto výrobkom. To platí najmä vtedy, keď bolo zariadenie zmenené alebo opravené, keď došlo k výmene obvodov alebo použitiu neoriginálnych náhradných dielov alebo ak došlo k poškodeniu nesprávnou alebo nedbanlivou obsluhou alebo zneužitím.

Oznámenie o ochrane životného prostredia :

Na konci svojej životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať ako bežný domový odpad, ale musí sa zneškodniť na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Na túto skutočnosť poukazuje ikona na výrobku, v príručke alebo na obale.

Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Opätovným použitím, recykláciou materiálu alebo inými formami využitia starých zariadení významne prispievate k ochrane životného prostredia.

Požiadajte miestne úrady o príslušné stredisko likvidácie odpadu.

Napájanie

Výrobca

Nákupný košík
Scroll to Top