Monitor výskytu ploštíc vrátane profesionálneho feromónu – 5 ks

29,90 

Monitory výskytu ploštíc s profesionálnym feromónom sú citlivé nástroje na sledovanie výskytu ploštíc pred aj po dezinsekčnom zásahu. Kombinácia lepových pascí a feromónových kapsúl umožňuje efektívne monitorovať všetky vývojové štádiá ploštíc v jednotlivých miestnostiach. Ideálne na potvrdenie prítomnosti ploštíc a určenie potreby profesionálnej dezinsekcie. Balenie obsahuje 5 lepových pascí a 5 feromónových kapsúl. Účinnosť feromónu je dva týždne po rozbalení.

Pre viac informácií a objednanie navštívte odpudzovace.sk.

Monitor výskytu ploštíc vrátane profesionálneho feromónu – 5 ks

Popis produktu:

Ak máte podozrenie na výskyt ploštíc vo vašom byte, monitor na ploštice je ideálnym riešením. Tento monitor kombinuje lepovú pascu s agregačným feromónom v kapsuliach, čím poskytuje veľmi citlivý nástroj na monitorovanie výskytu ploštíc pred aj po dezinsekčnom zásahu. Umožňuje sledovať výskyt ploštíc v jednotlivých miestnostiach a určiť potrebu dezinsekcie alebo jej opakovania. Je to vhodný nástroj na kontrolu výskytu ploštíc.

Použitie:

 1. Príprava: Pred použitím vyčistite a vysušte miestnosť.
 2. Inštalácia: Umiestnite feromónovú kapsulu obsahujúcu agregačný feromón ploštíc do stredu lepovej plochy pasce.
 3. Umiestnenie: Pasca môže byť umiestnená priamo pod posteľ a nábytok alebo v ich tesnej blízkosti na miestach, kde sa predpokladá výskyt ploštíc. Odporúčajú sa dve pasce pod každú posteľ.
 4. Monitorovanie: Pasce nechajte v miestnosti minimálne jeden týždeň a sledujte výskyt ploštíc.

Monitor výskytu ploštíc vrátane profesionálneho feromónu – 5 ks

Výhody:

 • Diskrétnosť a efektivita: Monitor je diskrétny, efektívny a ľahko použiteľný.
 • Citlivá detekcia: Schopnosť detekcie aj pri nízkom zamorení.
 • Široká detekcia: Vhodná na detekciu všetkých vývojových štádií ploštíc (nymfy a dospelé jedince).
 • Feromónová kapsula: Ploštice sú lákané feromónovou kapsulou obsahujúcou agregačný feromón.
 • Evidencia: Na zadnej strane je prehľadná tabuľka na evidenciu dátumu, umiestnenia, čísla izby a počtu odchytených jedincov.

Obsah balenia:

 • 5 ks lepových pascí na ploštice (BB detektor)
 • 5 ks feromónových kapsúl – kapsule sú balené po piatich kusoch v nepriedušných vreckách
 • 1 x návod na použitie

Upozornenia:

 • Účinnosť feromónu: Po rozbalení je účinnosť feromónu dva týždne.
 • Skladovanie: Lepové pasce je možné v neporušených obaloch skladovať 1 rok od dátumu výroby.
 • Profesionálna dezinsekcia: V prípade potvrdenia výskytu ploštíc odporúčame profesionálnu dezinsekciu, pretože ploštice sú vysoko rezistentné voči mnohým insekticídom.

Výhody:

 • Efektívne sledovanie: Pomáha pri presnom zásahu proti plošticiam.
 • Prevencia: Neslúži na vyhubenie, ale na monitorovanie a potvrdenie výskytu.

Monitory výskytu ploštíc vrátane profesionálneho feromónu sú neoceniteľným nástrojom v boji proti týmto škodcom, umožňujúcim včasnú detekciu a efektívnu kontrolu.

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore