Insekticíd proti muchám Armosa Twenty 1WP – 100 g

14,90 

Twenty 1WP je insekticíd určený na použitie v objektoch živočíšnej výroby proti muchám, predovšetkým proti muche domácej (Musca domestica a Fannia canicularis).

EAN: 5425005395985 Katalógové číslo: ONE1 Kategórií: , , , , , , ,

Twenty 1WP je insekticíd určený na použitie v objektoch živočíšnej výroby proti muchám, predovšetkým proti muche domácej (Musca domestica a Fannia canicularis). Tento prípravok je určený na aplikáciu na miesta, kde sa muchy hojne vyskytujú a mimo dosahu zvierat. Obsahuje účinnú látku azamethipos v koncentrácii 100 g/kg.

Dávkovanie:

  • Postrekovanie: 100 g prípravku zriediť v 800 ml vlažnej vody na 40 m².
  • Natieranie: 100 g prípravku zriediť v 100 ml vlažnej vody na 40 m².
  • Natieranie na žlté panely: 100 g prípravku zriediť v 32 ml vlažnej vody na 40 m².

Klasifikácia a bezpečnosť:

  • Akútna toxicita (inhalácia prach, hmla): H332
  • Senzibilizácia – kožná: H317
  • Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne: H400
  • Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické: H411

Nežiaduce účinky: Škodlivý pri vdýchnutí, môže vyvolať alergickú kožnú reakciu, veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Používanie: Používajte biocídy bezpečne a vždy si prečítajte etiketu a informácie o prípravku pred použitím.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
POVOLENIE

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore