Elektrický odpudzovač komárov ISOTRONIC 92315

16,20 

Elektrický ultrazvukový odpudzovač plašič komárov ISOTRONIC 92315

Elektrický odpudzovač komárov ISOTRONIC 92315

Ultrazvukový odpudzovač komárov napájaný zo siete 230V. LED indikátor činnosti. Ultrazvukový odpudzovač komárov vysiela ultrazvuk, ktorý je pre komáre nepríjemný. Odpudzovač má jednoduché uvedenie do činnosti zasunutím do zásuvky. Nemecká technológia.

Popis produktu :

Inovatívna ochrana od spoločnosti ISOTRONIC. Nebudete sa musieť rozčuľovať nad nežiaducimi návštevami komárov vo vašom prostredí. Integrované prepínanie intervalov pulzovania OSZI.10.0.TECHNOLOGY (oscilačná frekvenčná technológia) zabraňuje komárom zvykanie si na zvuk.

Rôzne druhy komárov sú trýznené zvukovým cyklom s frekvenčným rozsahom  OSZI.10.0.TECHNOLÓGIE. To zhoršuje alebo mýli schopnosť identifikovať ľudí a zvieratá. Toto nové zariadenie od spoločnosti ISOTRONIC je možné okamžite použiť na všetkých možných miestach.

Plašič umiestnite tak, aby bolo možné zvieratám uniknúť. Upozorňujeme, že bariéry, ako sú skrinky, pohovky, altánky alebo mäkké povrchy, ako sú záclony, koberce alebo kríky, môžu znížiť šírenie frekvenčných vĺn a účinnosť, alebo to môže trvať dlhšie, kým zvieratá nezmiznú natrvalo. Zariadenie by malo byť inštalované tak, aby sa frekvencia mohla čo najvoľnejšie šíriť po miestnosti alebo vonku.

Prevádzkový režim :

INTERVAL

Nová elektronika znamená minimálnu spotrebu energie. Zariadenie vydáva vysokofrekvenčné zvuky v intervaloch. Tieto zvuky, ktoré sú pre ľudské ucho ťažko vnímateľné, udržiavajú komáre ďalej od vozidla, záhrady a vášho prostredia. Komáre odpudzujú frekvencie – čo je teraz možné aj pre priateľov prírody!

Technické dáta :

Efektívny rozsah: približne. 30 m² / 330 štvorcových stôp (v uzavretých miestnostiach)

Výstupná frekvencia: periodická (3 sekundy zapnutá a 3 sekundy vypnutá)

Displeje:  LED indikácia (periodická)

Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz

Príkon: pribl. 1 watt

Trieda ochrany :  II

Iba pre interiér!

Všeobecné informácie :

  1. Elektrické spotrebiče, obalový materiál atď. By nemali byť v dosahu detí.
  2. Zlikvidujte obal a opotrebovaný materiál správne a spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
  3. Prenášajte iba zariadenie vrátane návodu na obsluhu.
  4. Zmeny konštrukčných a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu neustáleho zlepšovania produktu.

Bezpečnostné inštrukcie :

Dôležité: Na škody spôsobené nedodržaním pokynov na obsluhu sa nevzťahuje záruka. Spoločnosť ISOTRONIC neprijíma nijakú zodpovednosť za akékoľvek následné škody. – Prístroj prevádzkujte iba na určené napätie.

V prípade opráv používajte iba originálne náhradné diely, aby ste sa vyhli vážnym problémom a poškodeniu.

Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ neboli dohliadnuté alebo poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.  Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

ZÁRUKA

Na toto zariadenie poskytujeme dvojročnú záruku. Záruka zahŕňa opravu všetkých chýb, ktoré neboli spôsobené chybným materiálom alebo výrobnými chybami. Pretože ISOTRONIC nemá žiadny vplyv na správne a správne zloženie a prevádzku, je zrejmé, že záruka sa vzťahuje iba na úplnosť a správny stav. Spoločnosť ISOTRONIC nepreberá zodpovednosť ani záruku za škody alebo následné škody v súvislosti s týmto výrobkom. To platí najmä pri zmene alebo oprave zariadenia, pri výmene obvodov alebo pri použití neoriginálnych náhradných dielov alebo pri poškodení spôsobenom nesprávnou alebo nedbanlivou obsluhou alebo zneužitím. Váš

Oznámenie o ochrane životného prostredia :

Na konci svojej životnosti nesmie byť tento výrobok zlikvidovaný ako bežný domový odpad, ale musí byť zlikvidovaný v zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Na túto skutočnosť poukazuje ikona na výrobku, v príručke alebo na obale. Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Opätovným použitím, recykláciou materiálu alebo inými formami využitia starých zariadení významne prispievate k ochrane životného prostredia.

Napájanie

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore