Solight Germicidná UV lampa na dezinfekciu priestorov

49,00 

Germicidná UV lampa na dezinfekciu priestorov – zničí všetky vírusy.

EAN: 8592718027384 Katalógové číslo: GL01 Kategória:

Germicidná UV lampa na dezinfekciu priestorov

Prenosná stolná lampa na dezinfekciu domácností, kancelárií, obchodov, reštaurácií, hotelov, škôl, chodieb, atď.
Dezinfikuje priamo vplyvom UVC žiarenia a nepriamo pomocou plynu O3 (ozón)
Veľmi bezpečný a vysoko účinný spôsob dezinfekcie
Je až 3.000x rýchlejšia ako dezinfekcia chlórom a 25x efektívnejšia ako kyselina chloritá

Likviduje vírusy, plesne, baktérie, huby.
Nezaťažuje životné prostredie a odpadové hospodárstvo použitými chemickými prípravkami
Dezinfikovaná plocha: až 40m2
Časovač 15 / 30 / 60min
Diaľkové ovládanie

Odporúčaná doba dezinfekcie:
miestnosť 20m2 – 15min
miestnosť 30m2 – 30min
miestnosť 40m2 – 60min

vlnová dĺžka 260N
farba svetla: modrofialová
doporučený interval pre dezinfekciu: 1 – 3x týždenne
životnosť žiariča: až 8.000 hodín
dosah diaľkového ovládania: 15m
materiál: kremíková trubica + ABS
priame žiarenie: 38W
napájanie 230V / 50Hz, dĺžka prívodného kábla 1,6m
rozmery: 400 x 100 mm, podstava 200mm
hmotnosť: 1,1 kg
farba: čierna

Návod na obsluhu

 • Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku.
 • Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti.
 • Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu.
 • Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov.
 • Návod na použitie si starostlivo uschovajte.
 • Určené na použitie vo vnútorných priestoroch.
 • Výrobok by mala používať len dospelá osoba.
 • Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s
  kvapalinami.
 • Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Obsah sady

 • 1x germicídna UV lampa
 • 1x diaľkový ovládač
 • 1x návod na použitie

Funkcie
Lampy s priamym žiarením sa používajú tam, kde je možné zaistiť, aby neboli pri dezinfekcii prítomní ľudia.
Dezinfekcia týmito svietidlami je najúčinnejšia, pretože dochádza ku sterilizácii mikroorganizmov ako na povrchu
predmetov, tak i vo vzduchu a kvapalinách.

Tento výrobok slúži k priamej a nepriamej dezinfekcii priestoru.
Priama dezinfekcia sa týka plynov, kvapalín a predmetov, ktoré sú vystavené priamemu efektívnemu žiareniu
ultrafialového žiarenia typu C.

Tieto plyny, kvapaliny alebo predmety musia byť priamo vystavené žiareniu typu UVC.
Efektívnym žiarením sa myslí intenzita žiarenia UVC, ktorá postačuje k deaktivácií vírusov, plesní, baktérií alebo hub.
Nepriama dezinfekcia sa uskutočňuje plynom O3 (ozón), ktorý vzniká pôsobením UVC žiarenia.

Tento plyn sa dostáva do všetkých častí miestností (i za prekážky) a dezinfikuje.

Obsluha
Zapojte zariadenie do zásuvky.

Zariadenie má možnosť časovača 15/30/60min.

Dĺžku intervalu voľte podľa úrovne
nutnej dezinfekcie.

Tlačidlom na lampe zvoľte požadovaný časový interval.

Červená kontrolka 15 min, zelená
kontrolka 30 min, biela kontrolka 60 min.

Po zvolení požadovanej dĺžky intervalu začne odpočet, ktorý je
signalizovaný pípaním.

Tento odpočet trvá cca 15 – 20 sek. Po túto dobu dochádza ku žeraveniu elektród trubice,
následne dôjde k zapnutiu lampy.

Lampa bude vypnutá po zadanom časovom intervale alebo môže byť kedykoľvek vypnutá tlačidlom na lampe.

Ovládanie diaľkovým ovládačom – na diaľkovom ovládaní stlačte červené tlačidlo power.

Následne stlačte tlačidlo
príslušnej dĺžky časového intervalu (15min, 30min, 60min). Tým dôjde ku žeraveniu trubice, cca 15 – 20 sek, potom
bude lampa zapnutá.

Lampa bude vypnutá po zadanom časovom intervale alebo môže byť kedykoľvek vypnutá
červeným tlačidlom power na diaľkovom ovládači.

Odporúčaná doba pre dezinfekciu: izba cca 20m2
– 15min; izba cca 30m2
– 30min; izba cca 40m2
– 60min.

Bezpečnostné pokyny

Po zapnutí lampy by sa v dezinfikovanom prostredí nemali vyskytovať ľudia ani zvieratá. Žiarenie UVC je škodlivé i v
malých dávkach a môže mať určitý negatívny účinok na ľudský organizmus, zvieratá alebo rastliny.

Rozhodujúca je intenzita a doba pôsobenia.

Nepozerajte sa priamo do rozsvietenej UVC lampy. I malá dávka UVC žiarenia môže pri
dlhšom ožiarení oka vyvolať zápal spojiviek, prípadne tzv. chorobu zváračov (ophthalmia fotoelectrica).

Pri vyšších dávkach môže UVC žiarenie ťažko poškodiť zrak.

Pokožka i oči detí sú zvlášť citlivé na účinky UVC žiarenia.

Deti nesmú byť vôbec vystavené priamemu ožiareniu.

Prípustné je len odrazené žiarenie od vzdialenejších stien alebo stropov a to čo najkratší čas.

Pred zahájením dezinfekcie by mala byť miestnosť uprataná od nečistôt.

V miestnosti by malo byť sucho a teplota medzi 20° – 40°C.

UVC žiarenie môže poškodzovať rôzne maľby, obrazy a dekorácie.
Ozón má špecifický intenzívny zápach.

V súvislosti s bezpečnosťou je treba si uvedomiť, že ozón je nebezpečný ako
plyn, kedy už pri nižších koncentráciách dochádza k iritácii dýchacích ciest. Ľudský nos je veľmi citlivý na prítomnosť
ozónu vo vzduchu a je schopný rozoznať už veľmi nízku koncentráciu. Z tohto dôvodu vykonávajte dezinfekciu len
bez prítomnosti ľudí a zvierat. Pri teplote 20 °C, tlaku 1013,25 hPa je polčas rozpadu ozónu 45 minút. Pri teplote 30
°C a rovnakom tlaku je polčas rozpadu len 20 minút. S prihliadnutím na tieto skutočnosti potom voľte dobu, po ktorej
sa do dezinfikovaných priestorov vrátite k normálnej činnosti. Ideálna odporúčaná doba pre návrat po intenzívnej
dezinfekcii je cca 2 hod.

Umiestnenie

V prípade dezinfekcie priamym UVC žiarením umiestnite lampu čo najbližšie k dezinfikovanému predmetu (najlepšie
do vzdialenosti 1m), alebo ideálne do stredu dezinfikovanej oblasti, aby dochádzalo k rovnomernej dezinfekcii.
V prípade nepriamej dezinfekcie ozónom umiestnite lampu v miestnosti tak, aby sa mohol generovaný plyn ozón 03
voľne šíriť do všetkých častí miestností.

Využiteľné vlastnosti ozónu
Ozón je pri sterilizácii a dezinfekcii viac než 3000-krát rýchlejší než chlór, 25-krát efektívnejší než kyselina chloritá
(NOCL), 2500-krát efektívnejší než chlórnan (OCL) a 5000-krát efektívnejší než chloramin (NH2CL) a je bezpečnejší.
Neexistuje žiadny vírus či baktérie odolávajúce ozónu.

Je to účinnejšia metóda než použitie chlóru.

Ozónom sú odstránené mikroorganizmy, ktoré sú za normálnych podmienok rezistentné voči chlóru alebo potrebujú hodiny
kontaktného času, než sú chlórom odstránené.
Ozón oxiduje a rozkladá organické a anorganické látky rýchlejšie než ostatné reagenty. Ozón rozkladá organické a
anorganické toxické látky vo vode na menej škodlivé zložky, ktoré môžu byť jednoducho odstránené či
transformované sedimentáciou či filtráciou, atď. Ozón reaguje s látkami, s ktorými chlór nereaguje alebo reaguje
nevhodným spôsobom.

Oxidáciu likviduje ozón vysokomolekulárne zlúčeniny, chlórované bifenyly, organické zlúčeniny, jedovaté aromatické
látky, kyanidy, fenoly, síry, železo, mangán. Má schopnosť deaktivácie karcinogénov. Silný dezodorizačný efekt
spôsobuje rozrušenie zapáchajúcich látok a tým redukciu zápachu a chuti.
Využiteľné vlastnosti UVC žiarenia
UV žiarenie o dĺžke 260 nm má baktericídne účinky. Poškodzuje DNA a pôsobí na všetky druhy baktérií, iba sa líši
doba potrebná k usmrteniu daného druhu baktérie. Vplyvom poškodenia DNA je znemožnená ďalšia reprodukcia.
Takto je znemožnená reparácia poškodených mikroorganizmov a ich následné rozmnožovanie.

Dôležité upozornenie
 Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený alebo pokiaľ má uvoľnené skrutky alebo spoje.
 Nepoužívajte výrobok, pokiaľ bol poškodený dažďom alebo vlhkým prostredím.
 Nevystavujte výrobok priamemu slnku a chráňte ho pred teplom.
 Pre správne fungovanie zariadenia by ste nemali zariadenie zapínať a vypínať príliš rýchlo po sebe.

Technické údaje
 Výkon žiariča: 38W
 Krytie: IP20 – pre vnútorné použitie
 Spotreba v stand by režime: menej než 1W
 Napájanie lampy: AC 230V/50Hz, napájanie diaľkového ovládača: 1x CR2025
 Vlnová dĺžka UVC žiariča: 260nm
 Maximálna plocha pre dezinfekciu: 40m2
 Dĺžka prívodného káblu: 1,6m

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore