Prevencia

Očkovanie

Medzinárodná zdravotnícka organizácia WHO označila kliešťovú encefalitídu za medzinárodný zdravotnícky problém, keďže proti ochoreniu zatiaľ neexistuje účinné antibiotikum.

Hoci sa odporúča používať repelenty a vhodnú obuv a odev, na ochranu pred kliešťovou encefalitídou to nestačí. Najlepšou prevenciou je očkovanie.

WHO odporúča očkovanie pre všetkých obyvateľov žijúcich vo vysoko endemických regiónoch  (5 a viac prípadov na 100 000 obyvateľov ročne).

Na obrázku môžete vidiet, aká je miera preočkovanosti populácie v jednotivých krajinách Európy.  Zo všetkých okolitých krajín máme najnižšiu zaočkovanosť obyvateľstva.

Vzhľadom na vysokú účinnosť vakcíny, ktorá je viac ako 99 %, je prevdepodobnosť nákazy očkovaného jedinca infikovaným kliešťom alebo infikovanými potravinami minimálna.

99 % účinnosť vakcíny bola potvrdená proti všetkým subtypom kliešťovej encefalitídy: Európskemu, Sibírskemu a Ďalekovýchodnému.

Očkovacie látky - úhrada poisťovňami

V súčastnosti sa na Slovensku používa na očkovanie inaktivovaná vakcína. Na trhu je k dispozícií očkovacia látka pod názvom FSME-IMMUN 0,5 ml (výrobca spoločnosť Baxter), vhodná pre deti od 16 rokov a dospelých. Pre deti do 1 roka do 16 rokov sa používa vakcína FSME-IMMUN 0,25 ml s polovičným množstvom antigénu.

Keďže kliešte prežívajú prakticky po celý rok, je možné s očkovaním začať kedykoľvek.

Vakcína obsahuje neživý vírus, preto je očkovanie možné realizovať počas celého roka.

Základné očkovanie se skladá z troch dávok, ktoré se aplikujú do svalu ramena a to v dňoch 0, potom o 1 - 3 mesiace po prvej dávke a o 5 - 12 mesiacov po druhej dávke. Tesne pred nastupujúcou sezónou aktivity kliešťov alebo v sezóne sa môže požiť aj zrýchlená očkovacia schéma. Pri použití tejto schémy sa druhá dávka podá už po14 dňoch po prvej dávke, ako je vidieť na zrýchlenej očkovacej schéme.


V susednom Rakúsku sa vakcínou FSME-IMMUN úspešne očkuje už viac ako 30 rokov.


Ochrana proti ochoreniu nastupuje asi 14 dní po druhej dávke. Po tretej dávke pretrváva ochrana 3 roky. Pre zachovanie odolnosti je dôležité, aby docházalo k pravidelnému preočkovaniu jednou dávkou po 3 - 5 rokoch (tzv. booster imunizácia, z angl. boost - posila, podpora).

Pre osoby staršie ako 60 rokov je dôležité dodržať 3 - ročný interval preočkovania.

Výdaj vakcín je viazaný na lekarský predpis. Vakcíny aplikuje lekár. Dôkladne si prečítajte príbalovú informáciu. Vakcíny nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Niektoré zdravotné poisťovne preplácajú niektorú z dávok alebo časť dávky. V súčastnosti poisťovňa DÔVERA prepláca 3. dávku po predložení dokladu o zaplatení všetkých troch dávok a poisťovňa UNION prepláca 50 % z každej dávky. Pre bližsie informácie o postupe preplácania dávok jednotlivými posťovňami, navštívte ich webové stránky alebo tieto linky:

http://www.dovera.sk/poistenec/tema-len-pre-vas-od-dovery/a53/ockovanie-proti-kliestovej-encefalitide

http://www.union.sk/ockovanie-proti-kliestovej-encefalitide-2013

Ochrana pred prisatím kliešťa

 • Výskyt kliešťov - okraje listnatých alebo zmiešaných lesov, vysoká tráva, lúky, cestičky, kríky v lesoch ale aj v mestských parkoch
 • Neseďte a neležte na zemi
 • Vhodné oblečenie: svetlé farby, dlhé nohavice a rukávy s hladkým povrchom, vysoké topánky
 • Repelent - na telo, odev, pôsobí cca 2 hod.
 • Po návrate - doma veci vytriasť, sušiť 48 hod. alebo oprať, osprchovať sa, skontrolovať kožu na celom tele

Odstránenie kliešťa

 • Dezinfikujte miesto, kde je kliešť prisatý.
 • Kliešťa uchopte opatrne pinzetou tesne pri koži - netlačte, nedotýkajte sa ho sa holými rukami.
 • Zatočte jeden alebo dvakrát do jednej alebo druhej strany a ťahajte kolmo od kože.
 • Vydezinfikujte miesto po vytiahnutí.
 • Ak časť z kliešťa ostala v tele, vyhľadajte lekára,
 • Miesto prisatia pozorujte niekoľko dní, ak sa objaví opuch, začervenanie, biela škvrna v strede navštívte lekára.

Usmrtenie vírusu v mliečnych výrobkoch

Keďže vírus kliešťovej encefalitídy sa može nachádzať aj v tepelne neupravených mliečnych výrobkoch z domáceho chovu infikovaných zvierat (kravy, ovce, kozy), odporúča sa mlieko prevariť. Vírus pri teplote 56 °C stráca infekčnosť behom 30 minút.


 
 

Dňa 30. júla 2014 spoločnosti Pfizer Inc. a Baxter International Inc. oznámili, že spoločnosť Pfizer uzatvorila zmluvu so spoločnosťou Baxter a získala tak portfólio vakcín predávaných spoločnosťou Baxter a príslušné výrobné závody. S radosťou Vám oznamujeme, že akvizícia spoločností Pfizer a Baxter bola dokončená a je platná od 1. 12. 2014.